Vägledning robotgräsklippare

I våra Loka Regler kan man läsa att en stillastående robotgräsklippare (och laddstation) definieras som Oflyttbart tillverkat föremål.

I övrigt hanteras alla ”möten med roboten” enligt det vanliga regelverket. Nedan är beskriver jag några vanliga situationer som kan ske och hur ni löser dessa

BOLL I VILA

Robotgräsklipparen rubbar bollen
Bollen ska återplaceras där den låg innan den rubbades. Regel 9.6. Om den exakta punkten där bollen låg inte är känd ska den uppskattas. Om bollen inte går att få tag på inom rimlig tid, får spelaren ta en annan boll. Regel 14.2.

Robotgräsklipparen trycker ner bollen i marken
Om läget har förändrats ska bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget. Regel 14.2.

Robotgräsklipparen skadar bollen
En hackad eller sprucken boll får bytas till en annan boll. Regel 4.2.

Bollen stannar på eller vid robotgräsklipparen eller vid laddstationen och Spelaren störs av den i stans eller sving
Roboten är ett oflyttbart tillverkat föremål,får spelaren ta lättnad. Regel 16.1.

BOLL I RÖRELSE

Bollen träffar robotgräsklipparen (oavsett om den rör sig eller står still)
Bollen ska spelas där den stannar. Regel 11.1.

Bollen stannar ovanpå eller under robotgräsklipparen som rör sig och följer med den
Bollen eller en annan boll ska droppas i ett lättnadsområde på en klubblängd med en referenspunkt utifrån den uppskattade punkten rakt under där den först började följa med robotgräsklipparen. Regel 11.1.

Bollen hamnar på, eller under roboten som står still
Roboten är ett oflyttbart tillverkat föremål (lokal regel) och lättnad får tas enl. Regel: 16.1e. Sök närmaste punkt för lättnad och droppa i ett lättnadsområde om en klubblängd.