Endast spel på vintergreener i helgen

Då prognosen visar runt nollan har vi beslutat att stänga sommargreenerna fr.o.m. Imorgon tillåter vi tillåta spel på vintergreener och slagmatta (finns att köpa i klubbhuset och vid 1a tee).

De låga temperaturerna under höst – och vinterperioden leder till ingen eller mycket liten tillväxt hos gräset. Den låga aktiviteten i växten gör plantan extra känslig för på- verkan genom att uppkomna skador läker mycket dåligt. De största skadorna på gräset fås ofta vid de första frosttillfällena. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och fortfarande håller mycket vatten.

Undvik därför att gå på de känsligaste delarna av banan som greener och tees. Läs gärna artikeln om Vinterspel på banan nedan:

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Inbjudan Klubbresa 2023-11-27
Seniorernas luciaavslutning 2023-11-27
Julöppet i shopen 2023-11-18
Endast spel på vintergreener 2023-11-15
Städdag 2023-11-15