Verksamhetsplan - sammanfattning

Klubbens uppdrag till Junior- och Elitkommittén (JEK) 

Träning ska erbjudas samtliga juniorer och elitspelare på Partille GK. Klubben ska satsa på breddverksamhet och lovande juniorer samt ge elitspelare extra möjligheter att utvecklas.

JEK ska sträva efter att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl på Partille GK som på andra golfbanor. Klubben ska ha ambitionen att delta i distriktets seriespel och det nationella seriespelet för damer och herrar.

JEK ska arbeta aktivt för att kontinuerligt rekrytera och utbilda nya ledare och därigenom säkerställa en väl fungerande verksamhet.

JEK's Vision

Partille GK ska vara det självklara valet för ungdomar i närområdet som vill spela golf och ha roligt oavsett ambitionsnivå. Ambitionen är att antalet juniorer som deltar i singel- och lagtävlingar, såväl i klubbtävlingar som externa i tävlingar, ska öka.

JEK's målsättning

Träningsverksamhet (Spelarutveckling): Partille GK ska erbjuda en rolig och stimulerande breddträning, anpassad efter både ålder och HCP-nivå, men också erbjuda individanpassad träning för de juniorer som vill satsa på golfen. Ambitionen är att nybörjare i snabbare takt ska få klubbhandicap så att de kan spela golf på banan och delta i JEK's tävlingsverksamhet. Partille GK ska erbjuda samtliga tävlings- och elitspelare en väl fungerande åretrunt-träning som innehåller både teoretiska och tekniska moment. Om möjligt bör Partille GK även erbjuda övriga juniorer åretrunt-träning.

Tävlingsverksamhet: Partille GK:s elitspelare ska tillhöra toppen på distriktsnivå. Klubbens elitspelare ska ges ekonomiskt stöd för att delta i elittävlingar på såväl junior- som seniornivå. Klubben ska anordna öppna juniortävlingar i egen regi.

Sociala aktiviteter: JEK ska anordna sociala aktiviteter under året för att skapa glädje och gemenskap för alla juniorer och elitspelare.

Ledare: Alla Ledare i JEK ska ha genomgått ungdomsledarutbildning ”Golfens Ledarutbildning Steg 1” (GL1) eller motsvarande.
JEK har som mål att kontinuerligt rekrytera nya ledamöter till kommittén för att driva verksamheten. Om möjligt bör JEK bestå av föräldrar som har barn i spridda åldersgrupper och med varierande spel- och HCP-nivå. Juniorerna bör vara representerade i JEK med två personer, helst en flicka och en pojke. Alla ledare behöver inte vara med i JEK.

Rekrytering: En väl fungerande ungdomsverksamhet ska bidra till att klubben kan bibehålla en jämn rekryteringstakt av nya juniormedlemmar i åldrarna 7-12 år.

Värdegrunder

Glädje – det ska vara roligt att vara och spela på klubben.
Gemenskap – vi ska främja gemenskap mellan juniorerna och även mellan juniorerna och andra spelare, övriga medlemmar och klubbens personal.
Respekt – vi lyssnar på varandra, respekterar varandras olikheter och visar hänsyn mot varandra. Vi följer gemensamma ordningsregler som närvaro, passa tider, återbud etc.
Uppmuntran – vi ska uppmuntra juniorer och elitspelare att träna, tävla och utvecklas i och genom golfen. På Partille GK ska spelarna känna att de blir ”sedda” och att andra medlemmar tycker om att de är på klubben.
Ansvar - alla juniorer och elitspelare är ambassadörer för klubben på hemmaplan och vid spel på andra klubbar.
Föredöme - äldre juniorer eller elitspelare ska vara föredömen för de yngre juniorerna.

Detaljplan och aktiviteter 2023

Träningsverksamhet (Spelarutveckling): Träningsupplägget för tävlings- och träningsgrupperna planeras gemensamt av klubbchef och PRO. En PGA-utbildad tränare ska ansvara för teknikträningen.

Träning ska erbjudas inom följande områden: spel, taktik, mental träning, fys och hälsa (kost och vila). Spelstrategi och andra former av teoretisk träning ska genomföras under säsongen.

Träning för elitspelare ska individanpassas baserat på behov och ambitionsnivå, dock inom JEK:s ekonomiska ramar.

Klubbens PRO har i uppdrag att genomföra sommarträning för juniorer indelat i träningsgrupper (alla juniorer, såväl medlemmar som icke medlemmar) och tävlings- och elitgrupper (juniorer i tävlingsgruppen och elitgruppen).

Klubbens PRO har i uppdrag att genomföra vinterträning för tävlingsgrupperna och elitgruppen på rangen/studion och vid lämpliga tillfällen föreläsning/lektion om värderingar och regler etc. Om efterfrågan finns har klubbens PRO i uppdrag att även erbjuda övriga juniorer vinterträning.

Innan vårsäsongen börjar ska JEK:s ordförande eller klubbchef tillsammans med PRO hålla utvecklingssamtal med samtliga juniorer i tävlingsgrupperna som är över 12 år och som avser att spela Svenska Juniortouren och i förekommande fall i elitgrupperna. För tävlingsjuniorer finns  bidrag/stöd att få till tävlingar, se separat information.
Läger: Genomförande av vårläger (träningsläger) till Araslöv för juniorer i tävlingsgrupperna.

Tävlingsverksamhet
Klubbtävlingar: Genomförande av Juniorpokaltävlingar (6 st) samt junioravslutning där totalsegrare för juniorpokalen i såväl brutto- som nettoklasserna för både pojkar och flickor utses. Klubbmästerskap ska anordnas för juniorer.

Externa tävlingar: JEK uppmuntrar juniorer i tävlings- och elitgrupperna till deltagande i t.ex. nedannämnda tävlingar
PGA Junior ProAM (alla juniorer < hcp 36)
Svenska Juniortouren tävling för distrikt, region, riks och elit upp till 21 år.
Teen Cup (alla juniorer inkl. +36) upp till 16 år.
JMI (Junior Masters Invitational), ca 35 tävlingar i Sverige. 
Övriga tourer såsom DM, Order of Merit, Mini touren och Nordea för alla åldrar. 
 
Lagtävlingar: JSM klubblag, Göteborgs juniorserie J16 och J21, Göteborg Golf Cup samt Nationella Seriespelet för elitspelare.

Tröjor med klubbemblem: För spelare i tävlings- och elitgrupperna tar klubben fram en klubbtröja med Partille GK:s logotype. Tröjan ska bäras vid tävling i syfte att spelarna synligt ska representera Partille GK vid deltagande i externa tävlingar.

Sociala aktiviteter
JEK ska under året anordna följande aktiviteter för klubbens juniorer:

- Spelkvällar med spel på banan (4-6 st) – över 6 hål för de juniorer som ännu inte har HCP.
- Avslutningsevenemang med lekfulla tävlingar, golfspel och förtäring.

Information och kommunikation
All information från JEK ska finnas tillgänglig på Partille GK:s webbsida och aktuell information ska finnas på JEK:s anslagstavla i klubbhuset och på klubbens Facebook-sida. 

Kommunikationsansvarig i JEK ansvarar för att uppdatera information från JEK på Partille GK:s webbsida. Tävlingsresultat och andra nyheter ska läggas upp så snart som möjligt efter aktivitetens genomförande.

I samband med första träningstillfället på våren samlar JEK närvarande föräldrar för ett informationsmöte om JEK:s verksamhet.


JEK:s organisation

Ansvaret för utveckling av juniorverksamheten ligger på JEK som helhet och indelas i följande ansvarsområden: gruppträning, sociala aktiviteter, tävlingsarrangemang, lagtävlingar, läger, ekonomi och kommunikation.

Uttalade ansvar anges i förekommande fall på hemsidan, annars kontaktas kommitténs ordförande.

Minst en representant från JEK bör delta i Göteborgs Golfförbunds (GGF:s) junior- och elitmöten samt i GGF:s arbetande verksamhet.

JEK utser lagledare för junior- och elittävlingsserierna.

Resurser:
JEK ska på uppdrag av styrelsen upprätta en budget för JEK:s verksamhet och följa utfall samt tillse att budgetramarna iakttas.

JEK ska verka för att öka intäkterna genom att fortlöpande erbjuda medlemmar att sponsra juniorverksamheten.

JEK ska söka lokala aktivitetsbidrag.

Träningsavgifter för juniorerna ska motsvara självkostnad.

Tävlingsbidrag ska utbetalas i enlighet med det särskilda regelverket för ersättningar.