Vår Valberedning

Valberedningen tillsätts av klubbens årsmöte. Du kan kontakta valberedningen via mail valberedning@partillegk.se

Annika Nordin

Ordförande

Det är vår uppgift att vid nästa årsmöte ge förslag på lämpliga personer till såväl styrelsen som revisorer.

Vi i valberedningen påbörjar vårt arbete tidigt under pågående golfsäsong, för att i god tid innan nästa årsmöte vara klara med vårt arbete. Att hitta rätt personer är betydelsefullt för klubbens bästa och du är välkommen att höra av dig oss i valberedningen med synpunkter eller förslag på personer som kan vara kandidater för styrelsearbete eller revisoruppgifter.   

Per Sundström

Christer Isberg