Hcp, Utbildning & Regler

Kommittén består av:
Lars Mellbin, ordförande
Karl-Erik Skåpdal, distriktsdomare

Mail adress till HCP och Utbildningskommittén hur@partillegk.se

Verksamhetsplan 2023

Klubbens uppdrag till HCP och Utbildningskommittén

Verksamhetsplan

 • Att handha…

  • Medlemsutbildning
  • Handicapfrågor 
  • Regelfrågor 
  • Lokala regler 
  • Banmarkeringar 

  Aktiviteter…

  • Genomföra regelträffar.
  • Verka för att Partille GK får utbildade klubb- och distriktsdomare..
  • Verka för att Partille GK får fler utbildade ledare.
  • Genomföra årlig och löpande översyn av banutmärkningen.
  • Utfärda lokala regler.


Länkar till material om regler och handicap