Allmänna Tävlingsvillkor

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt Partille GKs lokala regler. Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Villkor för tävling

Behörig att deltaga

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är medlemmar i Partille GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Greenfeekuponger gäller som tävlingsgreenfee. Inga rabatter som gästgreenfee, greenfeesamarbete, Open Fairways, Golfhäftet etc. gäller vid tävling. Klubbens sponsorer som önskar använda spelrätter på tävling anmäler det hos receptionen.

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf, terminalen eller receptionen. Anmälningstidens utgång är torsdag klockan 15.00, avseende kommande veckohelg. Anmälan till tävling i golfveckan ska ske senast kl. 15 två dagar före respektive tävling. För andra tillfällen enligt anslag. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. Godtagbara skäl anses vara skada, sjukdom personliga eller familjära olyckor.

Startlista anslås i klubbhuset och publiceras på www.golf.se senast kl. 12 dagen före tävlingsdagen.

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. Vid mästerskapstävlingar som KM, DM etc accepteras överhuvudtaget inga efteranmälningar.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Handicapklasser

Vid klubbens singel tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

  • Klass A handicap till och med 14,9
  • Klass B handicap 15,0 till 20,9
  • Klass C handicap 21,0 till 54

Vid klubbens par tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

  • Klass 1 tillsammans handicap till och med 40,0
  • Klass 2 tillsammans handicap 40,1 till 108

Annan klassindelning kan förekomma och anslås då särskilt.

För att en klass och/eller tävling ska genomföras krävs minst fem deltagare i varje klass i en singeltävling och minst 15 deltagare totalt för genomförande. Vid partävling med två klasser krävs minst 5 lag per klass och 10 lag totalt för genomförande.

Vid färre deltagare i en klass, enligt vad som angetts ovan, beslutar tävlingsledningen om klasser ska slås samman eller om indelning ska ske i två lika stora klasser baserat på Hcp.

Tee i klubbtävlingar

Om inget annat anges för val av tee gäller följande:

Herrar spelar från gul och damer från röd tee. Annan tee kan väljas enligt nedan genom att välja tee i samband med tävlingsanmälan.  

Ålder

Tee

Herrar 65+

Blå

Herrar 75+

Röd

Damer 65+

Orange

Pojkar 12 år och yngre

Röd

Flickor 12 år och yngre

Orange

Val av tee görs vid anmälan. Byte av tee kan göras senast i samband med uthämtningen av scorekortet.

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt följande sätt:

  1. Spelhandicapmetoden (lägsta spelhandicap)
  2. Matematiska metoden (lägsta antal slag för de sista nio, sex, tre, ett hålen)
  3. Lottning

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 17 och därefter hål 18.  Dessa två hål spelas tills en spelare har vunnit.  (Tl äger rätt att ändra till hål 1 och 2 om så anses mer praktiskt). Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. 

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.