KM Match 2023

Damer och Herrar

Anmälan via Golfterminalen, golf.se eller till receptionen senast
måndagen den 1 maj 2023 kl 23.59
Tävlingsregler

  1. Denna tävling är avgiftsfri liksom övriga KM-tävlingar. Tävlingsformen är en utslagstävling med matchspel scratch dvs utan handicap. Herrar spelar från Gul Tee och Damer från Röd tee. Prisutdelning sker vid nästkommande årsmöte.
  2. Lottning anslås på anslagstavlan i klubbhuset senast den 5 maj. Lottning sker genom seedning (HCP).
  3. Kontaktansvaret ligger på båda spelarna men den som står överst i en match skall i första hand kontakta motspelaren för att överenskomma om en speltid. 
  4. Sista speldag enligt spelschemat skall i första hand respekteras. Förlängning av speltid kan i undantagsfall beviljas först efter kontakt i förväg med och godkännande av ansvarig tävlingsledare. Om ingen segrare finns antecknad på matchplanen eller om inget meddelande till kansliet finns vid kansliets öppnande morgonen efter sista speldagen diskvalificeras båda spelarna. (Ingen lottad segrare alltså!).
  5. Finalen kan inte vinnas på wo utan skall spelas
  6. Matcherna skall spelas på Partille Golfklubb. Endast i undantagsfall och efter godkännande från tävlingsledningen får match avgöras på annan golfbana.
  7. När matchen är spelad är det vinnarens ansvar att på matchspelsschemat notera resultatet för matchen och skriva vinnarens namn på nästkommande match
  8. Tidbokning sker enligt normala regler. Ingen förtur och inte möjligt att boka en hel Fyrboll.
  9. Övrig information om matchspel – se Regler för golfspel gällande från 2023 och Spel- och tävlingsinfobanken gällande från 2023.   

Tävlingsledare:

Hans Hansson tel 0735-71 27 42