Material tävlingsledare

Här finns länkar  till dokument som tävlingsledare har nytta av. Alla dokumenten är  i PDF format och öppnas i ett nytt fönster när man klickar på dokument namnet. Alla dokument som finns på hemsidan finns även i tävlingspärmarna som finns i tävlingsexpeditionen. Exempel på tillfälliga lokala regler finns även på datorn i tävlingsexpedtionen.

Tävlingsinformation

Spel och Tävlingshandbok gällande från 2023

Tillfälliga lokala regler

Om det regnat mycket inför tävlingen kan det vara bra med en tillfällig lokal regel om lägesförbättring. Ett scorekort om syftet främst är att rengöra bollen från smuts och lera. En klubblängd om de är mycket vattensjukt och det är svårt att hitta en torr plats för att droppa bollen. Det tar längre tid med en klubblängd då det skall mätas, oftast med drivern, i olika riktningar från där bollen ligger. Det finns två dokument som innehåller var sin variant av lägesförbättring. Vid behov välj det som är lämpligast och sätt upp detta innan tävlingen påbörjats.

Tävlingskommitté och tävlingsledare