Tävlingspriser

Partille GK använder den av SGF rekommenderade prisfördelningstabellen. Av anmälningsavgiften går 75% tillbaka till priser. Vid sponsrade tävlingar bestämmer sponsorn hur priserna skall fördelas. Priserna delas normalt ut efter tävlingen eller efter att varje klass spelats färdigt. Om prisutdelning inte sker efter tävlingen meddelas detta i tävlingsvillkoren. För att få pris måste spelaren närvara vid prisutdelningen, antingen själv eller via ombud. Tävlingsledningen kan inte vara ombud.

Undantag för att närvara under prisutdelningen kan ske om tävlingsledningen beslutar att ingen gemensam prisutdelning skall ske. Priserna hämtas då i receptionen.

Prisfördelningstabell

Antal Spelare/Lag per klass

Antal

Procentfördelning

Minimum

Maximum

Priser

Etta

Tvåa

Trea

Fyra

Femma

Sexa

Sjua

Åtta

Nia

1

7

1

100

               

8

14

2

70

30

             

15

21

3

60

30

10

           

22

28

4

50

25

15

10

         

29

35

5

42

24

17

11

6

       

36

42

6

35

23

17

12

8

5

     

43

49

7

33

22

17

12

8

5

3

   

50

56

8

30

21

16

12

9

6

4

2

 

57

63

9

30

20

15

10

8

6

5

4

2